Про організацію освітньої діяльності у закладах позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1/12609-23 Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) надсилає для для практичного використання інформаційні матеріали щодо організації освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році.
Про організацію освітньої діяльності в закладах
позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році

Виконання загальнодержавних функцій забезпечують державні заклади позашкільної освіти, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів
України від 17.08.2002 No 1133. З них до сфери управління Міністерства освіти і науки України належать:
1) Національний центр «Мала академія наук України», який забезпечує
організацію та координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює
умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку й професійного
самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни;
2) Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді,
який є провідною установою в галузі розвитку позашкільної біологічної,
екологічної, аграрної освіти учнівської молоді;
3) Український державний центр національно-патріотичного
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді – профільний заклад
позашкільної освіти, який засобами туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій
надає дітям, учням та юнацтву позашкільну освіту, спрямовану на здобуття
знань, умінь й навичок за інтересами;
4) Український державний центр позашкільної освіти – комплексний
заклад позашкільної освіти, який здійснює координацію освітньої,
інформаційно-методичної та організаційно-масової діяльності закладів
позашкільної освіти художньо-естетичного та науково-технічного напрямів.
Крім того, УДЦПО здійснює координацію діяльності органів учнівського
самоврядування.