Про нас

img

Директор
Плешко Петро Денисович
Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді

У своїй роботі, як директор профільного позашкільного навчального закладу технічної творчості, прагну досягнути наступного:

 • створити комфортні умови для безперебійної роботи гуртків, творчих об'єднань Центру;
 • розвивати національну свідомість, формувати вміння і навички громадянської поведінки;
 • згуртувати педагогічний та учнівський колективи з метою самоствердження і самовираження особистості;
 • розширювати соціальні зв'язки Центру.
img

Заступник директора
з навчально-виховної роботи

Чернега Ірина Аркадіївна

img

Заступник директора
з господарської частини

Криводуб Марина Франц-Оттівна

Кадровий склад установи:

 • Директор
 • Заступник директора з НВР
 • Заступник директора з АГР
 • Завідувач методичним відділом
 • Завідуючий організаційно-масовим відділом
 • Методисти – 4
 • Психолог
 • Керівники гуртків – 20
 • Інженерно-технічний персонал – 20

Основними напрямами діяльності ОЦ НТТУМ є:

• проведення масових заходів з вихованцями технічних гуртків міських, районних позашкільних закладів освіти та гуртківцями ОЦ НТТУМ.

• організація роботи фізико-технічного, математичного, економічного відділень та відділення комп’ютерних наук Буковинської МАН.

• надання методичної допомоги районним відділам освіти, позашкільним та загальноосвітнім навчальним закладам в проведенні науково-технічної та спортивно-технічної роботи (навчально-методична та інформаційно-видавнича робота).

• підготовка вихованців технічних гуртків до участі у Всеукраїнських конкурсах, змаганнях.

Педагогічний колектив ОЦ НТТУМ спрямовує свою діяльність на створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного учня, виховання громадянина демократичного суспільства, який би вмів критично мислити, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв'язання технічних проблем.

Головою метою своєї роботи ОЦНТТУМ вважаємо забезпечення належних умов для якомога кращого розвитку дитячої технічної творчості. Наші гуртківці мають отримати всі можливості для самовдосконалення, розкриття особистості та свідомої професійної орієнтації під дбайливим і коректним наглядом керівників технічних гуртків ОЦНТТУМ. Ми постійно працюємо над залученням до навчання в технічних гуртках обдарованої учнівської молоді, над розширенням мережі технічних гуртків різного профілю, над оновленням технічної та матеріальної навчальної бази нашого закладу.

Головним завданням діяльності ОЦНТТУМ було й залишається задоволення потреб учнівської молоді до прояву себе в різних галузях людської діяльності. Визначені в “Положення про позашкільний навчальний заклад” задачі його діяльності передбачають створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій освіті, організації їх дозвілля; стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва”.

Головним завданням Центру є:

- формування гармонійно розвиненої особистості;
- теоретична підготовка вихованців до активної діяльності з набуття техніко-технологічних знань, розширення наукового світогляду;
- практична підготовка вихованців до плідної науково-дослідницької роботи та оволодіння уміннями і навичками з технічної творчості;
- формування психологічної готовності вихованців до обґрунтованого вибору професії технічного профілю з урахуванням їх здібностей, уподобань, інтересів, створення умов для професійного самовизначення;
- виховання культури праці, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва та культурного розвитку суспільства;
- розвиток у дітей допитливості, гнучкості мислення, цілеспрямованості, уміння передбачати.

Центр є ініціатором і координатором всіх заходів з технічної творчості, що проводяться в Чернівецькій області.

Перш за все, це обласні змагання з технічних видів спорту: змагання з картингу, авіамодельного спорту, змагання з початкового технічного моделювання, змагання учнівської молоді з радіотехнічного конструювання, Всеукраїнський фото-,відеофестиваль “Осінні барви Буковини”, конкурси з інформаційних технологій, конкурси юних дизайнерів, українського декоративно-ужиткового мистецтва. Щорічно в квітні проводиться обласна виставка технічної та декоративно-прикладної творчості, яку відвідують учні позашкільних та загальноосвітніх закладів м.Чернівці та області.

Центр спрямовує зусилля для активної участі вихованців гуртків в різноманітних змаганнях та конкурсах обласного та Всеукраїнського рівнів.