Навчальні програми з науково-технічного напряму. Випуск 4

Навчальні програми з науково-технічного напряму. Випуск 4. «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 No 1/11-8872
Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям / за ред. Шкури Г. А., Биковського Т. В., – К. : УДЦПО, 2019. – В. 4. – 310 с.
У збірнику представлено програми з науково-технічного напряму позашкільної освіти (початково-технічного, спортивно-технічного предметно-технічного профілів навчання).
Видання розраховане на педагогічних працівників закладів позашкільної та загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, фахівців, які займаються питаннями позашкільної освіти.
Посилання на програми розміщені на сайті Українського державного центру позашкільної освіти

Методична робота

У сучасних умовах модернізації системи освіти в Україні позашкільна освіта має великі можливості у підготовці дитини до життя та практичної діяльності.
Метою позашкільної освіти є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері культури, технічної та художньої творчості, здобуття ними знань, вмінь, навичок та практичного досвіду, необхідних для їх соціалізації та самореалізації.
Це нерозривно пов’язане з оновленням змісту освіти, удосконаленням існуючих та пошуком нових методів і засобів навчання.
У Законі України «Про освіту» основний акцент зроблено на розвиток компетентностей особистості. У процесі науково-технічної творчості відбувається формування наступних компетентностей: пізнавальної, практичної, творчої, соціальної, інформаційно-комунікаційної та ін.
Даний збірник є продовженням першого та другого випусків навчальних програм з науково-технічного напряму позашкільної освіти. У ньому представлено програми таких профілів: початково-технічного, спортивно-технічного, предметно-технічного. Авторами представлених програм є керівники гуртків позашкільних освітніх закладів різних областей України, які їх апробували.
Навчальні програми науково-технічного напряму позашкільної освіти розроблені та структуризовані відповідно до вимог Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки від 17.06.2008 р. № 537, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 р. за № 628/15319) і методичних рекомендацій щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (Лист Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685).
З урахуванням умов організації навчально-виховного процесу та згідно з Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, у програми можуть бути внесені зміни щодо кількості годин.
Програмами передбачено заняття у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки від 10.12.2008 р. № 1123).
Збірник програм підготував авторський колектив під редакцією Г. А. Шкури, Т. В. Биковського, а саме:
Навчальна програма «Геометричне моделювання» (З. М. Степанишин, З. Л. Богдан, Л. А. Дейдиш);
Навчальна програма «Початкове технічне моделювання» (С. О. Лихота, З. М. Степанишин; З. Л. Богдан, О. Г. Козирод);
Навчальна програма «Авіамоделювання» (О. П. Липецький);
Навчальна програма «Автомоделювання» (В. В. Качур, Л. Е. Сук);
Навчальна програма «Автомоделювання (кімнатні кордові моделі)» (В. Л. Пивоваров, Р. Л. Снітко);
Навчальна програма «Картинг» (В. В. Качур, І. С Кияниченко, В. А. Балан Л. Е. Сук);
Навчальна програма «Ракетомоделювання» (О. П. Липецький, В. В. Панахно);
Навчальна програма «Спортивна радіопеленгація» (Л. І. Голубнича, Ю. М. Малиновський; Л. Е. Сук);
Навчальна програма «Судномоделювання» (Л. О. Пасхалова, А. В. Коваль);
Навчальна програма «Юні оператори аматорської служби радіозв’язку» (О. В. Бала, Л. О. Дежкунова);
Навчальна програма «Звукозапис та аранжування» (В. А. Шпіньов, Л. А. Дейдиш);
Навчальна програма «Історико-технічне стендове моделювання» (Ю. В. Гаркавенко, Мороз В. П., Л. О. Пасхалова);
Навчальна програма «Конструювання повітряних зміїв» (А. Г. Драчинський, О. П. Липецький, Л Е. Сук);
Навчальна програма «Конструювання транспортної техніки» (Д. В. Лебедєв; Л. Е. Сук);
Навчальна програма «Космічне макетування та моделювання» (О. П. Липецький);
Навчальна програма «Основи робототехніки на платформі Arduino» (Д. Р. Корнієнко);
Навчальна програма «Радіоелектронне конструювання» (Г. С. Калита, В. О. Стеценко, Л. Е. Сук);
Навчальна програма «Фізико-математичний гурток» (Биковський Я. Т.);
Навчальна програма «Юні винахідники» (О. П. Липецький, Л. Е. Сук).