Навчальна радіомонтажна практика в гуртку “Радіотехнічний”

З 21.04.2018 року по 06.07.2018 року на базі радіотехнічної лабораторії гуртка «Радіо-технічний» комунального закладу «Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» проходили практику 18 студентів другого курсу Чернівецького державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж» відділення електроніки та телекомунікацій спеціальність 5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв». Керівник навчальної практики – методист комунального закладу «Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Нікуліца В.Г.
Мета навчальної радіо монтажної практики – отримання первинних професійних навичок (навчальна) – складова частина комплексної програми підготовки студентів до їх виробничої (професійної) діяльності техніка.
Завданнями навчальної практики було отримання первинних професійних умінь і навичок, підготовка студентів до усвідомленого і поглибленого вивчення загально професійних і спеціальних дисциплін, прищеплення їм практичних професійних умінь і навичок з обраної спеціальності.
Цілями навчальної практики були:
– прищеплення студентам навичок за основними видами електро радіо монтажних робіт;
– підготовка студентів до вивчення спеціальних дисциплін;
– виховання у студентів почуття відповідальності за результати своєї роботи;
– прищеплення студентам первинних навичок виконання обов’язків відповідального за техніку безпеки, стан устаткування, чистоту і порядок на робочому місці, навчити студентів основним правилам техніки безпеки;
– формування у студентів виробничої культури праці, дбайливого ставлення до робочого часу, дотримання вимог охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.
Задачами навчальної практики були:
– підготовка студентів до усвідомленого і поглибленого вивчення загально професійних і спеціальних дисциплін;
– формування у студентів умінь і навичок у виконанні різних робіт;
– забезпечення зв’язку практики з теоретичним навчанням.
Теоретична частина навчальної радіо монтажної практики полягала в ознайомленні студентів з основними елементами радіоелектроніки, радіотехніки та їх параметрами. Детально розглядались резистори та конденсатори, різні види котушок індуктивності, трансформаторів та дроселів.
Особливу увагу приділили вивченню будови та принципу роботи різних видів електронних, іонних та напівпровідникових приладів.
Під час практики студенти ознайомилися з основними правилами охорони праці та технікою безпеки при виконанні радіо монтажних робіт, а також одержали інструктаж з охорони праці на робочих місцях.
Студентів ознайомили з інструментами, які використовуються при електромонтажних роботах та основними безпечними прийоми роботи з ними.
Також, при отриманні практичних навичок, вони ознайомилися з двома методами пайки м’якими припоями та технологіями їх виконання.
Студенти розглянули на практиці можливі види монтажу: навісний, на монтажних планках, на опорах, а також комбінований об`ємний монтаж.
З метою виконання залікової роботи, створення радіотехнічного пристрою, було виготовлено рисунок-розводку монтажної плати в програмному середовищі Sprint-Layout 6. Інтерфейс програми, маючи логічну та інтуїтивно зрозумілу структуру, простий в засвоєнні для проектувальника радіо плат початківця.
Розглянувши методи нанесення рисунку на матеріали, які використовуються для виготовлення друкованих плат – сіткографії, фотоспосіб для позитивного і негативного фоторезисту, фотолітографії зупинилися на, як більш самому сучасному – методу друкованого монтажу. Детально розглянулись матеріали та технологію, які використовуються для виконання друкованого монтажу.
Основою плати служив фольгований склотекстоліт СФ -1.
Рисунок плати переносився на поверхню склотекстоліту за допомогою методу ЛУТ( лазерно-утюжна технологія ), як найдоступніший.
Після травлення рисунку друкованої плати в хлорному залізі, одержали рисунок електричних провідників.
Виконувалась робота по свердлінню отворів в монтажних «п`ятачках» і потім виконувався монтаж електрорадіоелементів, згідно попередньо обраної електричної схеми.
На завершальному етапі оцінювалась якість пайки, точність та відповідність рисунку провідників друкованої плати, а також робота зібраного радіо пристрою, після підключення до джерела живлення.
Навчальна радіо монтажна практика студентів закінчилася підготовкою звіту та його захистом.
Високо кваліфікований педагогічний працівник Нікуліца Василь Георгійович доніс до кожного студента секрети конструкції радіомонтажу, навчив проектувати і розраховувати елементи радіовузлів та агрегатів, правильно експлуатувати та прогнозувати роботу радіоприладів, вміло працювати з колективом, проявити себе в науці.