Основи робототехніки

img

Керівник гуртка
Нагорний Василь Михайлович
Методист, керівник гуртка "Основи робототехніки" ОЦНТТУМ

Керівник гуртка
Кондрюк Денис Васильович
Методист, керівник гуртка "Основи робототехніки на базі LEGO" ОЦНТТУМ

img
img

Керівник гуртка
Кравцов Юрій Олександрович
Керівник гуртка "Основи робототехніки" ОЦНТТУМ

Керівник гуртка
Глушко Андрій Анатолійович
Керівник гуртка "Основи робототехніки" ОЦНТТУМ

img

Запрошуємо школярів та учнівську молодь (від 6 до 25 років) до занять у гуртку "Основи робототехніки"

Метою гуртка «Основи робототехніки» є навчання основам об’єктно-орієнтованого та графічного
програмування та підвищення мотивації учня до навчання програмуванню. Курс спрямований на популяризацію галузі
робототехніки в Україні, підготовку учнів середнього шкільного віку до вивчення мов програмування для створення
програмних засобів, розуміння принципів подання алгоритмів та способів їх реалізації. У курсі застосована унікальна
методика — навчання програмування на прикладах, розроблених для конкретного виконавця, сконструйованого самими ж
учнями.

Досягнення зазначеної мети забезпечується виконанням таких завдань:

- сприяння формуванню в учнів початкових знань з інформатики та програмування, фізики, математики; умінь
проектування моделей роботів та їх збирання, побудови та програмної реалізації алгоритмів; навичок роботи в
середовищі операційної системи та графічної мови програмування;
- формування в учнів уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання
нетипових завдань щодо отримання та подання інформації через фізичні пристрої, обробки цих даних процесорним
блоком, збереження для подальшого опрацювання;
- формування в учнів наукового світогляду, як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови
повноцінного життя в сучасному суспільстві; стійкої мотивації до навчання;
- інтелектуальний розвиток особистості, розвиток в учнів логічного мислення, алгоритмічної, інформаційної та графічної
культури, пам’яті, уваги, інтуїції;
- фізичне, екологічне, естетичне, громадянське виховання та формування позитивних рис особистості.

Розклад занять "Основи робототехніки"  в каб.№20:

 Пн Вт 
Ср 
Чт 
 Пт Сб 
Нд 

 

 15:00-18:20  15:00-18:20  15:00-18:20      

Розклад занять "Основи робототехніки на базі LEGO" в каб.№15:

 Пн Вт 
Ср 
Чт 
 Пт Сб 
Нд 
   15:00-18:20   15:00-18:20  15:00-18:20      

Розклад занять "Основи робототехніки " в каб.№4:

 Пн Вт 
Ср 
Чт 
 Пт Сб 
Нд 
         15:00-17:30    

Розклад занять "Основи робототехніки " в каб.№14, №4, №14 :

 Пн Вт 
Ср 
Чт 
 Пт Сб 
Нд 
     14:30-16:45  15:00-19:00  15:00-18:10