МОНУ. Рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році.

Провідна роль у реалізації завдань, визначених Законом України «Про
позашкільну освіту» в частині створення додаткових умов для самовизначення,
саморозвитку, самореалізації, професійної орієнтації особистості, формування її
соціально-громадського досвіду, ціннісних орієнтацій, моральних якостей,
належить закладам позашкільної освіти.
МОНУ. Рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році.